...indiánské pokřiky nám jdou super!

...indiánské pokřiky nám jdou super!