ŠD - Klub PECIWÁLL

,, Mobilní technologie a příroda“

 aneb

 ,, Zdravý životní styl v moderní době“

 

Moderní mobilní technologie může jít ruku v ruce a pohybem v přírodě a zároveň poskytnout možnost tvorby přirozeného vztahu k těmto technologiím. Naším záměrem je skloubit vhodnou volbou činností pobyt v přírodě s používáním věcí běžné potřeby: mobilů a tabletů, ale i PC… a tímto technologicko – přírodním pojetím rozvíjet také sociální vztahy. Zkušenosti starších žáků a vzájemná pomoc při hrách se stávají samozřejmostí. V tomto duchu se odvíjejí činnosti naší školní družiny v letošním roce zároveň se z nás stali velcí kamarádi a příznivci přírody a moderní technologie. Ve školní družině máme doststek prostoru k těmto činnostem a k upevňování vzájemných vztahů. Vznikl nám družinový klub, který mohou navštěvovat i starší děti a předávat nám své zkušenosti.Jmenujeme se: PECIWÁLOVÉ

 

Naše činnosti:

 - určujeme světové strany, buzola, a elektronický kompas, orientace v přírodě

- orientace ve městě, focení

- orientace podle mapy, mobilu, kompasu

- stanujeme, spíme v přírodě, pozorujeme noční oblohu, nejen na hvězdárně 

- navazujeme kontakty s civilizací - vysílačky

- učíme se fotit a filmovat ( příroda okem PECIWÁLLA a objektivu)

- máme svůj deníček a web

 

vstup na stránky naší činnosti: peciwall.webnode.cz