Tématický plán 2015-2016

Masarykova základní škola

a Mateřská škola,

Hradec Králové – Plotiště

 

 

Tematický plán pro školní družinu 2015 – 2106

 

,, Mobilní technologie a příroda“

 aneb

 ,, Zdravý životní styl v moderní době“

 

Moderní mobilní technologie může jít ruku v ruce a pohybem v přírodě a zároveň poskytnout možnost tvorby přirozeného vztahu k těmto technologiím. Naším záměrem je skloubit vhodnou volbou činností pobyt v přírodě s používáním věcí běžné potřeby: mobilů a tabletů, ale i PC… a tímto technologicko – přírodním pojetím rozvíjet také sociální vztahy. Zkušenosti starších žáků a vzájemná pomoc při hrách se stávají samozřejmostí.

 

Naše činnosti:

-         Určujeme světové strany, buzola a elektronický kompas

-         Orientace ve městě a focení mobilem

-         Chodíme podle mapy a kapesní mapy v mobilu a tabletu

-         Stavíme stan, spíme v přírodě a navazujeme kontakt s civilizací – vysílačky, mobil

-         Hry ve městě a přírodě za pomocí mobilu a tabletu –geocaching, Ingress

-         Noční obloha – určujeme souhvězdí, zábava se Skymap

-         Píšeme deník – PC, mobil tablet

-         Filmujeme náš život ve městě a v přírodě – promítání

 

V rámci činnosti plánujeme tři dobrodružné výpravy, jedna z nich táboření na školní zahradě a dvě s výjezdem do okolí.

 

Září - pojďme se seznámit, všichni jsme kamarádi

Říjen - barevně laděný podzim, podzimní život kolem rybníka

Listopad - když padá listí a létají draci

Prosinec - kouzelný čas Vánoc a vánočních tradic¨

Leden - bílá zima ve sportu, zima kolem rybníka

Únor - Masopust plný rejů a karneval

Březen - probouzí se příroda, jaro kolem rybníka

Duben - les a louka, jeden velký léčitel

Květen - příroda plná mláďátek, maminek

Červen - těšíme se na prázdniny, léto u rybníka